به گزارش پایگاه خبری نشان :

«سلیمان محمد» مرد 117 ساله لبنانی در سلامت کامل قرار دارد و کار می‌کند.او از همسر نخست خود هشت فرزند دارد و از همسر دوم خود نیز که فوت کرده است پنج فرزند دارد. فاصله سنی این پیرمرد با فرزند 5 ساله‌اش،‌112 سال است