به گزارش پایگاه خبری نشان :

مردم در مقیاس بین المللی خاطرات سرشار از عشق، محبت‌های بی‌دریغ و روحیه بخش سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را هیچگاه از یاد نخواهند برد. فرمانده‌ای که حضورشان در جبهه مقاومت باعث برقراری امنیت کشورهای منطقه شد و شهادتشان داغی بزرگ روی قلبمان نهاد. 

عشق و هوادار بودن سردار سلیمانی مختص مردم ایران نیست و بسیاری از مردم عراق هم به هواخواهی سردار در تکاپو هستند و حتی اسم کودکان خودشان را هم‌نام سردار دل‌ها می‌گذارند، مانند این خانواده عراقی به احترام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اسم فرزندشان را سلیمانی گذاشتند.

در ادامه  تصویر مدرک هویتی یک کودک عراقی را مشاهده‌ خواهید کرد:

انتخاب اسم کودک در عراق به عشق حاج قاسم