به گزارش پایگاه خبری نشان :

چاقی بیش از حد مرد انگلیسی دلیل آزادی وی از زندان شد.

بنا به گزارش رسانه های خارجی ، این زندانی 74 ساله به دلیل این که 177 کیلو وزن داشت و برای بیرون آوردن او از تختخواب و پرستاری از وی نیاز به چند کارمند اضافی بود از زندان آزاد شد.

قاضی در خصوص آزادی این زندانی گفت : در زندان ماندن وی در سیستم زندان خلل ایجاد می‌کرد و برای این که وی داروهایش را به موقع بخورد، نیاز به نیروی اضافی در زندان بود که چنین چیزی امکان نداشت.

گفتنی است که آزادی این زندانی سوژه رسانه ها شد.