به گزارش پایگاه خبری نشان :

جهش قیمت مسکن سبب شده که مدت انتظار خرید مسکن در تهران به ۱۰۹ سال برسد.

این در حالی است که در سال ۷۹ مدت زمان انتظار برای خرید مسکن در تهران تنها ۱۲ سال بود. این به آن معناست که مدت زمان خرید خانه در تهران طی دو دهه، ۹ برابر شده است.

I4936136

اما جهش قیمت مسکن در تهران، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به ۱۰۹ سال رسانده است. این یعنی اگر یک خانوار تهرانی ۲۰ درصد از درآمد ماهانه خود را پس‌انداز کند، بیش از یک قرن طول می‌کشد که صاحبخانه شود.

این در حالی است که مطالعات جهانی نشان می‌دهد، طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در صورتی که بیش از ۱۰ سال باشد، شرایط غیرعادی و غیرمتعارف در بازار مسکن آن کشور وجود دارد.