به گزارش پایگاه خبری نشان :

برترین‌ها: سال ۹۹ شبیه کدام حیوان بود؟ سالی مکار و موذی! پاسخ‌های جالب مردم را در این ویدئوی اختصاصی ببینید.