به گزارش پایگاه خبری نشان :

همه ی ما این تجربه را داشته ایم. تصمیم می گیریم غذایی با سیب زمینی درست کنیم. سراغ ظرف سیب زمینی ها می رویم که ناگهان با چند جوانه ی کوچک روی سیب زمینی ها مواجه می شویم. اما وقتی سر و کله ی این جوانه های ناخوانده روی سیب زمینی ها پیدا می شود چه اتفاقی می افتد؟ آیا خوردن آن ها ضرر دارد؟

آیا خوردن سیب زمینی جوانه زده ضرر دارد؟

در مورد سیب زمینی های جوانه زده باید همان اصولی را رعایت کرد که درباره ی هر ماده ی غذایی دیگری که شروع به کهنه شدن کرده وجود دارد. اگر شک دارید دورش بیاندازید. کارشناسان می گویند بهتر است سیب زمینی های جوانه زده را دور انداخت. چون وجود این جوانه ها نشان می دهد مقدار سموم مضر در آن سیب زمینی بالاتر از چیزی است که در یک سیب زمینی تازه وجود دارد.

همه ی سیب زمینی ها حاوی دو سم طبیعی به نام های سولانین و کاکونین هستند. میزان این سموم در سیب زمینی به مرور طی فرآیندی طبیعی افزایش می یابد، به خصوص اگر سیب زمینی در معرض نور قرار گیرد. ممکن است متوجه این نکته هم شده باشید که سیب زمینی های کهنه رفته رفته به رنگ سبز درمی آیند. علتش آن است که نور می تواند کلروفیل سیب زمینی را افزایش دهد، ماده ای که عامل رنگ سبز گیاهان است. اگر سیب زمینی هایتان سبز شده اند، کلروفیل خطرناک نیست اما نشان می دهد سموم درون شان هم بیشتر شده است.