به گزارش پایگاه خبری نشان :

 این عروس ایتالیایی به خواستگاری با زشت ترین حلقه ی ازدواج جواب بله داد.خانم ایتالیایی با انتشار عکسی از حلقه ازدواج خود، از زشت ترین حلقه ازدواج جهان رونمایی کرد

 
خانم ایتالیایی با انتشار عکسی از حلقه نامزدی بسیار ضخیم خود در فیس بوک گفت: از اینکه با این حلقه مورد تمسخر اطرافیان قرار گرفته، رنجیده خاطر شده است. علی رغم همه این حرف و حدیثها، عروس سرانجام بله را گفت: تا زشت‌ترین حلقه ازدواج را در دست کرده و نگه دارد.