به گزارش پایگاه خبری نشان :

جوانی که در حالت غیر عادی با گالن اسید به خودرو پلیس حمله کرده بود تنها دقایقی بعد از این اتفاق با کمک مردم در صحنه و پلیس دستگیر شد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.