به گزارش پایگاه خبری نشان :

انواع نان در بازار به شرح زیر است:

 

نام کالا

قیمت (تومان)

تست مخصوص پرونان نان آوران مقدار ۷۰۰ گرم

۱۲.۰۰۰

نان روستا نان آوران مقدار ۱۸۰ گرم

۳.۵۰۰

نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار ۴۰۰ گرم

۲۳.۵۰۰

نان هات داگ نان آوران مقدار ۲۰۰ گرم

۶.۰۰۰

نان لواش سفید های فود - ۳۰۰ گرم

۵.