به گزارش پایگاه خبری نشان :

گرد و غبار طلا در لنز قادر به انسداد نوع خاصی از نور است که در نهایت می‌تواند با کوررنگی مبارزه کند.

ساخت لنز تماسی از نانوذرات طلا به اندازه گرد و غبار می‌تواند طول موج خاصی از نور را فیلتر کند و مغز می‌تواند رنگهای مختلف به ویژه قرمز و سبز را به راحتی تشخیص دهد.

شایع ترین کوررنگی کمبود بینایی رنگ قرمز-سبز است که از هر 12 مرد یک نفر و از هر 200 زن یک نفر به آن مبتلا است.