به گزارش پایگاه خبری نشان :

قتل دختر 9 ساله به دست پسرعموی 5 ساله اش در آمریکا رسانه ای شد.

این حادثه هولناک زمانی رخ داد که پسر 5 ساله با دیدن اسلحه پر در خانه از سر نادانی و بازیگوشی اسلحه را به سمت دخترعمویش گرفته و به اوشلیک کرد.

گفتنی است که پدر قربانی به دلیل داشتن اسلحه غیر قانونی ونگهداری از آن در خانه اش با اتهامات کیفری روبرو خواهد بود