به گزارش پایگاه خبری نشان :

بارندگی در مناطقی از لرستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان شدت بیشتری دارد

این وزش باد طی روز جمعه وسیع‌تر شده و کل دامنه‌های شرقی زاگرس حتی مرکز و شمالغرب کشور را هم در بر خواهد گرفت.

تند باد می‌تواند در شمالغرب و دیواره‌های شرقی زاگرس بین ۹۰ تا ۱۱۰ کیلومتر در ساعت نیز برسد و همچنین کاهش دما نیز تدریجا در کشور رخ خواهد داد.

طی روز شنبه بغیر از جنوب شرق، شمالغرب و جنوب غرب بقیه مناطق کشور شاهد تند بادهای نسبتا شدید تا شدید خواهند بود.