به گزارش پایگاه خبری نشان :

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران در اسفند سال ۱۳۹۹ با جهشی ۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ به ۳۰.۲ میلیون تومان رسید.

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران مرتبط با آخرین ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد. بر اساس این گزارش بانک مرکزی با متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی  معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی پایتخت در اسفند سال ۱۳۹۹ با ۶.۶ درصد افزایش نسبت به بهمن‌ ماه به ۳۰.۲۷ میلیون تومان رسید.

Cyf5S9mZ2hYH

این در حالی است که در اسفند سال ۹۸ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران  تنها ۱۵.۶ میلیون تومان به ثبت رسیده و در در سال ۹۹ قیمت مسکن رشد نجومی ۹۳.۷ درصدی را تجربه کرده است.

 
nsCvC48XK90Mقیمت هر متر مربع واحد مسکونی به تفکیک مناطق مختلف شهرداری(میلیون ریال)

در همین راستا در مناطق ۲۲ گانه تهران، بیشترین بهای یک متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک با قیمت ۶۸.۷۲ میلیون تومان و کمترین قیمت در منطقه ۱۸ با ۱۲.۱۳ میلیون تومان گزارش شده است.

به استناد گزارش، تعداد معاملات انجام شده در اسفند سال ۱۳۹۹، ۵.۳ هزار واحد مسکونی ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۴۸.۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین معاملات انجام شده پایتخت در اسفند ماه سال گذشته مرتبط با منطقه ۵ بوده که ۱۴.۷ درصد از معاملات بازار مسکن تهران را به خود اختصاص داده است.

4oAe7QJzgp2n

سهم هر منطقه شهرداری از معاملات اسفند ۹۹