به گزارش پایگاه خبری نشان :

دوم آوریل و سیزدهم نوروز ما ایرانی‌ها روز طبیعت و در خانه نماندن است. یکی از رسومات قدیمی این روز گفتن خبری کذب بین اهالی جامعه و خانواده است. خبری که بعضی‌ها را به شوک فرو می‌برد و بعضی ها هم خیلی زود متوجه می‌شوند خبر از پایه بی اساس است و مربوط است به دروغ معروف دوم آوریل. روزنامه کیهان ورزشی سی سال قبل و در ویژه نامه نوروزی سال ۱۳۷۱خود صفحه‌ای را به این موضوع اختصاص داده است.

 

YgHT3cu0ov6s