به گزارش پایگاه خبری نشان :

ماجرای تست دوپینگ در لیگ برتر سال‌هاست که به یک روال طبیعی در مسابقات تبدیل شده ولی سال‌ها پیش از این که هنوز به طور کامل جا نیافتاده بود، مشکلاتی داشت و مقاومت‌هایی نسبت به آن صورت می‌گرفت که جنجال ساز می‌شد و این موضوع در قبال دو تیم مطرح پایتخت بیشتر به چشم می‌خورد و بعضاً شاهد درگیری بازیکنان این دو تیم با ماموران تست دوپینگ بودیم.

حدود 17 سال قبل و زمانی که مربیان حال حاضر لیگ برتر هنوز در کسوت بازیکن بودند چنین ماجرایی رخ داده و در رسانه‌ها بازتاب داشت.

درگیری بازیکنان سرخابی با مامور تست دوپینگ روی جلد روزنامه‌های آن زمان قرار گرفت و در یک گزارش به کتک خوردن مامور دوپینگ در رختکن استقلال و درگیری با بازیکنان آن زمان از جمله منصوریان اشاره شده است.

KTD2RCVRabRz

VNa32wQBFnBq