به گزارش پایگاه خبری نشان :

پلیس کالیفرنیا 5 مرد را به جرم قتل عام خانوادگی یک قاچاقچی دستگیر کرد.

گزارش پلیس حاکی از آن است که اجساد 6 قربانی توسط پدربزرگ خانواده پس از 3 هفته پیدا شد.

سخنگوی پلیس در خصوص این پرونده بیان کرد که با گذشت یک سال از قتل عام خانوادگی کارآگاهان پی بردند که پدر خانواده خود از قاچاقچیان مواد مخدر بوده که رقبایش در انتقامی تلخ او و اعضای خانواده اش را به قتل رساندند و اکنون هر 5قاتل شناسایی و بازداشت شدند.

در حال حاضر رسیدگی به پرونده 5 قاتل بی رحم آغاز شده است.