به گزارش پایگاه خبری نشان :

این در حالی است که در 2 هفته گذشته، اکثر نمایشگاه‌های خودرو تعطیل بودند و تقریبا هیچ معامله رسمی در این بازار انجام نشده و تحت تاثیر این شرایط، مالکان اقدام به تعیین قیمت برای فروش خودروهای خود کرده اند.

در شهرهای مختلف خودروی تیبا 1 مدل 1400 را می توان با قیمتی بین 120 تا 126 میلیون تومان و مدل 9 این خودرو با با قیمتی بیت 118 تا 127 میلیون تومان خریداری کرد.

همچنین حداقل قیمت خودروی تیبا 2 مدل 1400 در الیگودرز برابر با 134 میلیون بوده و این خودرو با حداکثر نرخ 140 میلیون تومان در اصفهان به فروش می رسد.

تیبا 2 مدل 99 نیز با قیمتی بین 128.5 تا 130 میلیون تومان در شهرهای مختلف برای فروش آگهی شده است.

نام و مدل

شهر

قیمت

تیبا 1 مدل 1400

همدان

126 میلیون

تیبا 1 مدل 1400

یزد

120 میلیون

تیبا 1 مدل 1400

رشت

126 میلیون

تیبا 1 مدل 99

نکا

118 میلیون

تیبا 1 مدل 99

اصفهان

127 میلیون

تیبا 2 مدل 1400

اصفهان

140 میلیون

تیبا 2 مدل 1400

الیگودرز

134 میلیون

تیبا 2 مدل 1400

میانه

135 میلیون

تیبا 2 مدل 99

ارومیه

130 میلیون

تیبا 2 مدل 99

تهران

128.5 میلیون