به گزارش پایگاه خبری نشان :

وقتی اپلیکیشن‌های مختلف از جمله دیوار را بر اساس نیاز خود ورق می‌زنیم با انبوهی از پیام‌هایی مواجه می‌شویم که سردرگم و مات و مبهوت می‌شویم.

گاهی اوقات با تبلیغاتی مواجه می‌شویم که خارج از تصور ما است از ماساژدرمانی تا استخدام آرایشگر مرد برای زنان و حتی در برخی از موارد با تبلیغ فروش بال مرغ مواجه می‌شویم.

این در حالی است که پلیس فتا بار‌ها و بار‌ها نسبت به کلاهبرداری‌ها در این سایت‌ها هشدار دادند

UqBg6CJFc0w8