به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از کرایم، متهم " تری آلن کورنول"۲۹ ساله اهل فلوریدا آمریکا هنگامیکه ماموران اورژانس در حال انتقال یک بیمار به بیمارستان بوده اند از فرصت استفاده کرده و با آمبولانس فرار کرده است.

گزارش های پلیس نشان میدهد که متهم آمبولانس را به نزدیکی بندرگاه برده و در همین زمان آمبولانس در گل و لای گیر کرده و او قادر به جا به جایی اش نبوده است از این رو پا به فرار گذاشته اما چند ساعت بعد ماموران پلیس او را در عملیات تعقیب و گریز بازداشت کرده اند.

متهم پس از دستگیری سخنی از انگیزه این کار خود نگفته است.