به گزارش پایگاه خبری نشان :

تصاویر باورنکردنی از روستای وهم‌آور ارواح در چین وجدودارد که نشان می‌دهد این روستا، پس از ترک همه‌ی ساکنانش برای یافتن کار در شهر‌های بزرگ، تقریبا به طور کامل زیر گیاهان تازه روییده گم شده است.

روستای «هاتووان» در شرق شانگهای، زمانی یک روستای ماهیگیری پر رونق بود که ساکنان آن، در دهه‌ی ۱۹۹۰ آنجا را به امید آینده‌ای بهتر ترک کردند و به شهر‌های چین رفتند.