به گزارش پایگاه خبری نشان :

گزارش مقدماتی زلزله

بزرگی: ۵.۳

محل وقوع: مرز عراق و کردستان - حوالی مریوان(کردستان)

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۰۰/۰۱/۱۷ ۱۹:۴۲:۲۳

طول جغرافیایی: ۴۶.۰۲

عرض جغرافیایی: ۳۵.۶۹

عمق زمین‌لرزه: ۱۰کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۲۴کیلومتری مریوان (کردستان)

۲۸کیلومتری چناره (کردستان)

۲۸کیلومتری بوئین سفلی (کردستان)

نزدیکترین مراکز استان:

۹۸کیلومتری سنندج

۱۷۹کیلومتری کرمانشاه است .