به گزارش پایگاه خبری نشان :

مادر باردار قمی در دومین زایمان خود نوزادی پسر با وزن دو کیلو و ۸۵۰ گرم به همراه توده ای سه کیلوگرمی به دنیا آورد.

این زایمان که در بیمارستان امام رضا (ع) قم انجام شد  خانم دکتر وطن پور جراح ومتخصص زنان و زایمان به همراه تیم درمانی موفق به خارج کردن توده ۳ کیلوگرمی در این مادر باردار بیمار  هم زمان با عمل سزارین  شدند.

در حال حاضر حال مادر و نوزاد که امیر سام نامیده شده خوب است.

cKtQcJEzQI7n