به گزارش پایگاه خبری نشان :

 تا کنون پرتره هایی که از عیسی مسیح کشیده می شد رنگ و بوی کاملا نزدیک به چهره های اروپایی داشت اما  تصویر پرداز هلندی«بس اوترویک»  مطابق شواهد تاریخی با کمک هوش مصنوعی چهره مسیح رو بازسازی کرده است. در این بازسازی چهره مسیح کاملا متفاوت از چهره اروپایی قبلی است.

در تصویر سازی اوترویک با کمک هوش مصنوعی مسیح دارای مو و رنگ چشم خاورمیانه ای است. حتی فرم بینی او نزدیک به مردم این مناطق است. با توجه به موقعیت جغرافیایی متولد شده عیسی مسیح برخی تاریخ نگاران این پرتره را قابل اعتنا و تامل می دانند. تصویر سازی مسیح در هیات شرقی به شدت پر سر و صدا شده است.