به گزارش پایگاه خبری نشان :

شاهد این قتل در همدان گفت: به اتفاق پسرعم ام ( جوان ۳۰ساله ) برای خرید سیگار به مغازه سیگار فروشی درجاده مزدقینه همدان رفتیم ، ضارب از قبل در مغازه حضور داشته و به علت چپ چپ نگا کردن با ما درگیر می شود و از کمر خود چاقو بیرون می آورد و ضرباتی به سینه پسرعمه من وارد می کند و سپس ضرباتی به مچ دست می زند از محل متواری می شود.

قتل جوان همدانی با چاقو

متاسفانه جوان ۳۰ ساله جان به علت خون ریزی جان خود را از دست می دهد و قاتل که متواری شده بود با تحقیقات پلیسی در مخفیگاه خود در کرج دستگیر می شود .