به گزارش پایگاه خبری نشان :

 این توله خرس که "بونچوک" نام دارد به عنوان حیوانی که به صورت غیرقانونی قاچاق شده بود، نجات پیدا کرده و به باغ وحشی در قاضی آنتپ انتقال یافته است.

این خرس پس از انتقال به باغ وحش با این شامپانزه به نام "جان" دوست شده است.
عکس‌ها بازیگوشی‌های این دو حیوان دوست شده با یکدیگر را نشان می‌دهند.
 
بونچوک یکی از دهه‌ها حیوان نجات یافته و انتقال داده شده به‌این باغ وحش بوده است. از جمله دیگر حیوانات انتقال یافته می‌توان به ۴۰ طاووس، ۲۸ قرقاول، ده طوطی، ۳۸ مار، دو ایگوانا و ۱۵ خزنده اشاره کرد.