به گزارش پایگاه خبری نشان :

به‌گزارش دیلی میل، زن چینی در روز عروسی پسرش هنگام ملاقات با عروس ناگهان با دیدن نشانه روی دست او متوجه شد این دختر همان فرزند گم شده خودش است.

مادر داماد وقتی این نشانه را دید از خانواده عروس پرسید که آیا او دختر واقعی‌شان است و آنها نیز عنوان کردند که دخترشان را ۲۰ سال پیش کنار جاده پیدا کرده و او را به فرزند خواندگی قبول و بزرگ کرده‌اند.

با روشن شدن این ماجرا مادرشوهر که از دیدن دختر گم شده‌اش پس از ۲۰ سال شوکه شده بود او را در آغوش گرفت و مراسم عروسی منتفی شد.

این زن به خبرنگاران گفت که ۲۰ سال پیش دختر خود را گم کرده و به‌نظر می‌رسد خانواده دیگری او را کنار جاده روستایی در چین پیدا و بزرگش کردند اما این راز را برای ۲۰ سال پنهان نگه داشته بودند.