به گزارش پایگاه خبری نشان :

محسن حاجی میرزایی اظهار کرد: ما مصوبات صلاحیت معلمی را بررسی و ارائه کردیم و کسی بدون صلاحیت معلمی نمی‌تواند وارد آموزش و تدریس شود.

وی گفت: تلاش می‌شود انگیزه‌ای برای معلمان ایجاد شود تا افراد در مسیر کسب خلاقیت‌ها قدم بردارند و اگر رتبه بندی معلمان به شیوه صحیح انجام شود تحولی عمیق را شاهد خواهیم بود.

حاجی میرزایی اضافه کرد: نیازمند اندیشه معلمان هستیم و اندیشه معلمان نباید صرفاً در معرفی کاستی‌ها به کار گرفته شود بلکه برای حل مسائل نیز باید دانش آنان به کارگرفته شود و معلمان باید از تجربیات خود ما را بهره مند کنند.