به گزارش پایگاه خبری نشان :

در پی اطلاعات ماموران مبنی بر این که یک مرد قاچاقچی با استفاده از لنج به صورت مخفیانه اقدام به قاچاق انواع خودرو های گرانقیمت می کند موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

تحقیقات نشان می داد مرد قاچاقچی پس از قاچاق خودرو ها آنها را در یک انبار مخفی کرده است که با کشف ۳۵ دستگاه از خودرو های قاچاق ، پرونده برای رسیدگی به اداره تعزیرات بوشهر ارسال وقاضی پرونده با تشخیص قاچاق خودرو متهم را به پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون تومان جریمه و توقیف خودرو ها را صادر کرد.