به گزارش پایگاه خبری نشان :

سارقان قمه به دست در شهریار با حمله به یک جوان برای سرقت تلفن همرامش بعد از اینکه او را مور ضرب و شتم قرار دادند با چاقو کتف او را شکافتند.

این جوان در توضیح جزئیات روز حادثه گفت: ساعت 9 شب در حال عبور از یکی از خیابان های شهریار بودم که 2 سارق به من هجوم آوردند و علاوه بر سرقت تلفن همراهم با چاقو مرا مورد آسیب قرار دادند.

mjqKPbO0Yvu3

به گزارش رکنا، وی ادامه داد: در ابتدا یکی از سارقان با کتک کاری قصد ایجاد رعب و وحشت داشت و با چاقو به کتف و شانه ای ضربه زدو جراحت عمیقی ایجاد کرد.

سارقان قمه به دست بعد از ربودن تلفن همراه پا به فرار گذاشتند