به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش فاکس نیوز، متهم جوانی ۲۰ساله به نام "ایسایا جونز" است که قربانی ۷۶ ساله خود که از اقوام دور پدری اش است را با ۳۵ ضربه شمشمیر سامورایی درخانه ای در شیکاگو به قتل رسانده است.

اطلاعات پلیس شیکاگو نشان میدهد که قاتل که تنها و یتیم بوده از کودکی در خانه قربانی زندگی می کرد و پس از جنایت گریخته اما یکی دیگر از اعضای خانواده جسد غرق به خون قربانی را در خانه اش  یافته و ازپلیس درخواست کمک کرده است.

سخنگوی پلیس شیکاگو بیان کرد که قاتل فراری را تنها چند ساعت پس از جنایت دستگیر کرده و او که لباس هایش غرق به خون بود به قتل وحشیانه قربانی با شمشیرسامورائی اعتراف کرده است.