به گزارش پایگاه خبری نشان :
مهدیه السادات حدادیان، رییس اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: سمیه زارع کمالی از غارنوردان استان موفق به ثبت تصویر خفاش حنایی در یزد (مهریز، دره آدرشک) شد.

به گزارش رکنا، او افزود: عکاس، این گونه اذعان دارد که برگزاری کارگاه‌های آموزشی زیست محیطی و عکاسی طبیعت، موجب شد تا موقع حضور در طبیعت نسبت به اطراف و گونه‌های جانوری حساسیت خاصی داشته باشد.

این مسئول اظهار داشت: زارع کمالی با دیدن خفاش سعی کرد طبق آموخته‌های کارگاه‌های آموزشی از گونه عکس تهیه کرده و بعد از ارسال به کارشناس محیط زیست و کسب نظرات متخصصین داخلی و خارجی مشخص شد که عکس متعلق به گونه خفاش حنایی است.

حدادیان بیان کرد: قبلا پراکنش این گونه در استان‌های شمالی و برخی استان‌های جنوبی کشور ثبت شده، ولی تاکنون حضور این گونه در استان یزد گزارش نشده بود و این اولین گزارش حضور گونه در استان است.