به گزارش پایگاه خبری نشان :

 باشگاه خبرنگاران: قاضی «محسن کلوب»، نایب رئیس شورای دولتی و رئیس دادگاه اداری در «اسوان» جنوب مصر خود را به جرم نقض دستور جلسه به علت اینکه تلفن همراه او به صورت اتفاقی حین جلسه دادگاه زنگ خورد و این مورد در تاریخ دادگستری مصر بی سابقه بود، خود را جریمه کرد.

شورای دولتی مصر پس از تصمیم این قاضی او را به بخش تحقیقات دستگاه قضایی مصر ارجاع داد. این شورا همچنین تصمیم گرفت قاضی محسن کلوب را از ریاست دادگاه اداری در اسوان به عضو دادگاه اداری قاهره منتقل کند. اقدام این قاضی نخستین مورد در تاریخ دادگستری مصر بود، زیرا یک قاضی خود را به جرم اخلال در جلسه جریمه کرد.

محسن کلوب حکم جریمه ۵۰۰ پوندی معادل ۳۱.۸۵ دلار برای خود صادر کرد، زیرا در حالی که به یکی از موارد قضایی رسیدگی می‌کرد باعث ایجاد اختلال در جلسه شد.

پس از صدور این حکم، بین وکلا و طرفین دعوا فضای جنجال و غافلگیری حاکم شد، زیرا این حادثه در نوع خود بی نظیر بود. آن‌ها می‌گفتند که چگونه یک قاضی که رئیس دادگاه است می‌تواند سیستم آن را نقض کند و حتی خودش را به خاطر آن مجازات می‌کند؟