به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، ماموران پلیس با دریافت گزارشی مبنی بر ورود به یک خانه با دیدن بز شوکه شده و این حیوان یاغی را دستگیر کردند.

یک افسر پلیس در این باره گفت : گاهی اوقات حیوانات برای ساکنان منطقه دردساز می شوند و می توانند پس از ورود به ملک خرابی هایی نیز بوجود آورده و همه چیز را به هم بریزند از این رو ما چاره ای جز بازداشت مهمان های ناخوانده نخواهیم داشت. دراین مورد خاص بز پس از شکستن حصار و شیشه پنجره بخشی از رومیزی خانه را جویده و همه چیز را بر هم ریخته بود.