به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر،"ماری وودز" انگلیسی می گوید با دیدن ردپای این گوشت خوار باستنی شوکه شده و به هیجان آمده است.

به گفته باستان شناسان این دایناسور متعلق به عصر ژوراسیک بوده که می توان گفت بزرگ ترین فسیل کشف شده در نزدیکی ساحل یورک شایر انگلیس بوده است.

1338954.jpg

به عقیده "ماری " این اثر باستانی باید به خوب یمحافظت شود زیرا با بالا آمدن سطح آب امکان نابودی اش وجود دارد.

دکتر "دین لوماکس" از باستان شناسان منطقه در این باره گفت:این بزرگ ترین ردپایی است که تاکنون در یورکشایر کشف شده است.این گونه کوشت خوار بوده و جزو دایناسورهای غول پیکر بوده اند.