به گزارش پایگاه خبری نشان :

پلیس کالیفرنیا جوانی 19 ساله را به جرم قتل یک مادر و دختر چینی دستگیر کرد.

در جریان تحقیقات پلیس در این پرونده مشخص شد که متهم 3 بامداد وارد خانه مادر و دختر شده و با ضربات پی در پی چاقو آن ها را به قتل رسانده است و سپس به سراغ دوست خانوادگی شان رفته و او را نیز مجروح کرده است که در حال حاضر تحت درمان و در بیمارستان بستری است

گزارش های پلیس نشان می دهد که با شنیده شدن صدای جیغ قربانی 44 ساله و دختر 8 ساله اش ماموران پلیس بنا بر گزارش های رسیده خود را به خانه شان رسانده و با بررسی فیلم دوربین های مداربسته هویت متهم فراری را شناسایی و چندین ساعت بعد وی را بازداشت کردند.

سخنگوی پلیس در پی تحقیقات ماموران عنوان کرد که متهم هیچ آشنایی از قبل با قربانیان نداشته و از انگیزه جنایتش نیز سخن نگفته است.