به گزارش پایگاه خبری نشان :

آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به دو استفتاء درخصوص شرایط روزه ماه رمضان برای دختران روزه‌اولی و همچنین حفظ روزه با وجود تست کرونا پاسخ فرمودند.

روزه‌اولی‌ها

سؤال: دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیده‌اند، اگر به‌واسطه روزه گرفتن دچار ضعف شدید شوند، نسبت به روزه تکلیف دارند؟

جواب: اگر وضعیت مکلف به‌گونه‌ای است که به‌خاطر ضعف جسمانی یا طولانی بودن روز، روزه گرفتن به‌خودی‌خود ـ حتی با ترک فعالیت و مراعات تغذیه ـ سختی فوق‌العاده داشته باشد، در این صورت بنا بر احتیاط روزه بگیرد و وقتی به سختی فوق‌العاده افتاد، افطار کند و قضای آن را بگیرد؛ اما اگر سختی فوق‌العاده داشتن ادامۀ روزه به‌دلیل فعالیت مانند اشتغال به کار یا تحصیل و مطالعه باشد، در این صورت بنا بر فتوا باید روزه بگیرد و هرگاه به سختی فوق‌العاده افتاد، افطار کند و قضای آن را بگیرد.

آزمایش کرونا

سؤال: آیا انجام تست کرونا که به‌وسیله نمونه‌گیری از حلق و بینی با داخل کردن چیزی شبیه گوش‌پاک‌کن انجام می‌گیرد، موجب باطل شدن روزه می‌شود؟

جواب: مجرد آزمایش کرونا ـ تا زمانی که چیزی از حلق پایین نرود ـ موجب باطل شدن روزه نمی‌شود.