به گزارش پایگاه خبری نشان :

پرواز تهران-مشهد هواپیمایی پویا‌ایر صبح امروز در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری کرد.

حسن ذیبخش از فرود اضطراری پرواز تهران-مشهد هواپیمایی پویا ایر در فرودگاه مهرآباد تهران خبر داد.

ذیبخش گفت: این هواپیما ساعت ۷:۴۵ صبح با علت نقص فنی در موتور شماره یک خود، درخواست فرود اضطراری کرد و ساعت ۸:۱۵ به سلامت در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران به زمین نشست.

وی ادامه داد: برای مسافران این پرواز هواپیما جایگزین در نظر گرفته شده است.

گفتنی است این پرواز با شماره PYA۲۳۵۸ با یک فروند امبرائر EMB۱۴۵ با شماره ثبت EP-PUJ انجام می‌شده است.