به گزارش پایگاه خبری نشان :

این کارمند بانک تایوانی برای دریافت مدت مرخصی با حقوق طولانی‌تر در مدت ۳۷ روز ۴ بار ازدواج و سه بار طلاق گرفت و جالب است که تمامی ازدواج و طلاق‌های این مرد با یک زن انجام شد.

به گفته رسانه‌های تایوانی، در قانون این کشور درج شده که هر شخصی برای ازدواج می‌تواند از ۸ روز مرخصی با حقوق برخوردار باشد و این مرد برای این که بتواند مدت مرخصی با حقوقش را بیشتر کند در آخرین روز اولین مرخصی با حقوق ۸ روزه اش، زنش را طلاق داد و روز بعد دوباره با او ازدواج کرد و این کار را تا ۳۷ روز ادامه داد تا بتواند از ۳۲ روز مرخصی با حقوقش استفاده کند، اما همه چیز همان طور که کارمند بانک انتظار داشت پیش نرفت و از آن جایی که نام یک زن در تمام ازدواج‌ها و طلاق‌های این مرد ثبت شده بود بانک از قصد این مرد آگاه شد و از مرخصی استحقاقی دیگر خودداری کرد.

با شکایت مرد تایوانی به اداره کار مبنی بر رعایت نشدن حقوق کارمندی اش و تحقیق ماموران، مدیر بانک به ۲۰ هزار دلار تایوان جریمه نقدی محکوم شد، اما با درخواست تجدیدنظر پرونده مشخص شد که این کارمند از قانون ۸ روز مرخصی استحقاقی در هنگام ازدواج سوءاستفاده کرده است.