به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، این مواد در فرودگاه "ویلیام پی " در هوستون آمریکا پیدا شده است.

یک مامور مخفی که تصاویرمواد را درون صبحانه در توئیتر خود منتشر کرده با واکنش های زیادی  در فضای مجازی روبرو شده است.

در پی این حادثه مدیر امنیتی فرودگاه هوستون در این باره بیان کرد که در حال انجام تحقیقات در این ارتباط هستیم  و میزان سیستم امنیتی را افزایش داده ایم.

"استیون هنیگان "، رئیس عملیات فرودگاه های هوستون گفت: "ما صمیمانه از همه شرکای محلی و فدرال فرودگاه های هوستون که خستگی ناپذیر هر روز تلاش می کنند تامانع قاچاق خطرناک  مواد  مخدر شوند، تشکر می کنیم.ماموران ما در حال پیگیری این موضوع هستند تا روشن شود مواد چگونه  و از طریق چه کسی وارد پک صبحانه شده است