به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، راننده کامیون ۶۱ ساله "کوک آالین" پس از ورود به فروشگاهی در مینه سوتای آمریکا هنگامیکه چند نفر به او اعتراض کردند که چرا ماسک نزده با چوب به جانشان افتاد در همین زمان یک افسر پلیس وارد عمل شده  تا مانع از درگیری شود اما این پیرمرد سرسخت با چکش این افسر پلیس را زخمی  و راهی بیمارستان کرد.

گزارش های پلیس مینه سوتای آمریکا نشان میدهد با تماس های مردمی دیگر ماموران پلیس وارد عمل شده و این مرد مهاجم را دستگیر و به زندان منتقل کردند.