به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، متهم "شین نلسون " محکوم شد که پس از ملاقات با دوست دوران کودکی اش در پی درگیری و اختلاف  او را با شیلک ۴ گلوله به قتل رسانده سپس جسدش را درون بتن سیمانی در زیر زمین خانه اش در کلرادوی آمریکا پنهان کرده است.

بنا بر گزارش پلیس کلرادو این مرد پس از چند روز پس از جنایت درپی عذاب وجدان ماجرای قتل دوست قدیمی دوران کودکی اش را نزد یکی از دخترانش  اعتراف کرده و از او خواسته بود تا با پلیس تماس گرفته واین قتل را گزارش دهد.

در پی تحقیقات ماموران پلیس این مرد دستگیر و جدس دوستش از زیر زمین خانه بیرون کشیده شد. قاتل پس از دستگیری بیان کرد که با وجودیکه سالهاست که ارتباط نزدیکی با قربانی داشته و دوستان صمیمی بودند اما بر سر  عصبانیت شدید تصمیم به قتل ناگهانی وی گرفته است.