به گزارش پایگاه خبری نشان :
خراسان: به تازگی مشاور وزیر بهداشت در توئیتی درباره کلاهبردارانی که با ارسال یک پیام جعلی از مردم می خواهند وارد سایتی به نام سیب شوند و برای دریافت واکسن ثبت نام کنند ،هشدار داده است. او همچنین در باره سامانه سیب نوشته: «به هیچ عنوان در دسترس مردم نیست و فقط مراقبین سلامت و پزشکان می توانند وارد شوند.» کاربری نوشت: «به بهانه ثبت نام واکسن کرونا و ایجاد پرونده وارد هیچ سایتی نشوید.» کاربر دیگری نوشت: « قبلا می گفتن بگو سیب تا می گفتی سیب عکست رو برمی داشتن. الان می گن بگو سیب تا بگی کلاهتو برمی دارن. عجب دنیایی ،کارکرد سیب هم عوض شده!» کاربری هم نوشت: «من موندم چطور یه عده حاضر می شن این جوری اعتماد مردم رو خدشه دار کنن.»