به گزارش پایگاه خبری نشان :

دقایقی پیش صدای انفجاری مهیب در پرند به گوش رسید که هنوز دلیل آن مشخص نشده است. این صدای مهیب در فاز های ۴، ۵ و ۶ با شدت زیادی به گوش رسید.

البته هرازچند گاهی در پرند صدای انفجارهای مهیبی به گوش می رسد که موجب نگرانی مردم می شود. به نظر می رسد انفجار جهت اجرای عملیات های عمرانی باشد

هر چند که تاکنون هیچ گونه اطلاع رسانی و هشداری داده نشده و هیچ مسئولی نیز در این خصوص اظهار نظر نکرده است.