به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش روسیا الیوم گزارش داد که « صباغ گفت که دادگاه عالی قانون  اساسی به مجلس اعلام کرد که فاتن علی نهار درخواست خود برای کاندیداتوری پست ریاست جمهوری را ارائه کرده است. درخواست نهار که از شخصیت هایی است که برای مردم سوریه شناخته شده نیست، سومین درخواستی است که به مجلس سوریه می رسد.