به گزارش پایگاه خبری نشان :

  سازمان آتش نشانی رشت  اعلام کرد : حادثه آتش سوزی که شب گذشته به آتش نشانان اطلاع داده شد حاکی از آتش سوزی منزل مسکونی در منطقه رشتیان است.

 آتش نشانان سریعا پیرمرد 72 ساله ای که در میان شعله های آتش خوابیده بود و بی خبر از حادثه ای بود که در چند قدمی او بود و می توانست جانش را بگیرد به خواب رفته بود نجات دادند.