به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک زن هندوستانی به پلیس این کشور گفت که برادرزاده ۳ ماهه اش را زنده به داخل مخزن آب پرت کرده و جانش را گرفته است. «سوکهپِریت کائور» به پلیس گفت که برای انتقام از مادر کودک دست به این جنایت وحشتناک زده است. این زن که به قتل برادرزاده اش اعتراف کرد در بازداشت پلیس به سر می‌برد. این جنایت هولناک در ایالت پنجاب هند رخ داد.

بنا به گزارش پلیس در روز حادثه «آماندیپ کائور» مادر کودک پس از سپردن فرزندش به یکی از همسایگان برای انجام یک کار بانکی به بیرون از منزل رفته بود. مادر کودک پس از بازگشت از بانک سراغ کودک را گرفت، اما کودک مفقود شده بود. سرانجام پس از چند ساعت جستجو برادر شوهر کم سن و سال این زن گفت که پای کودک را در داخل مخزن آب دیده است. لحظاتی بعد جسد بی جان کودک از داخل مخزن آب بیرون کشیده شد.

خانواده داغدار که به عمه قربانی حین جستجو برای یافتن کودک مشکوک شده بودند شکایتی را نزد پلیس محلی بر علیه‌ مطرح کردند. مادر کودک به پلیس گفت که فکر می‌کند که عمه کودک، فرزندش را به قتل رسانده است.

این زن پس از بازداشت در بازجویی به پلیس گفت که برای انتقام از مادر کودک، دست به این اقدام زده است. بنا به گفته پلیس مادر و عمه قربانی پیش از وقوع این جنایت با هم درگیر شده بودند. تحقیقات پلیس هند در این باره ادامه دارد.