به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش فاکس نیوز، "جیکوب نیوزون" ۷ ساله انگلیسی آرزو دارد تا خلبان نیروی هوایی سلطنتی شود از این رو خانواده اش نیز تلاش می کنند تا او را به آرزویش برسانند.

1342499.png

"جیکوب" برای نخستین بار بهترین تجربه زندگی اش را با پدرش اندور که خود نیز یک خلبان است می داند که وقتی بسیار کوچک بوده صورت گرفته اما اکنون که به ۷ سالگی رسیده قصد دارد تا خلبانی را به عنوان حرفه ای اصلی برای خود برگزیند.

او که شیفته پرواز است بیان کرد که در ابتدای پرواز کمی ترسیده اما هنگامیکه فرودی موفقیت آمیز داشته دلش می خواست دوباره به آسمان بازگردد. او نخستین پرواز خلبانی اش را احساسی سرشار از غرور می داند که می خواهد بارها و بارها تجربه اش کند  تا بتواند در آینده خلبانی ماهر در نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا شود.