به گزارش پایگاه خبری نشان :

ویدئویی از داخل یک بانک در فضای مجازی منتشر شد که بازخورد زیادی داشت. در این ویدئو می بینیم کارمند بانک از ارائه خدمات به جوانی که ماسک ندارد، امتناع می کند. در همین حین فرد کناری این جوان بی ماسک، کارش تمام می شود و ماسکش را به او می دهد تا کارمند بانک به او خدمات بدهد. جوان هم ماسک را می گیرد، به صورت می زند و... . کاربری نوشت: «تا وقتی وضع رعایت کردن مون این شکلی باشه، کرونا ما رو شکست می ده نه ما کرونا رو.» کاربر دیگری نوشت: «ما مردم خودمون باید به هم تذکر بدیم تا بشه کرونا رو مهار کرد نه این که با این رفتارهای غلط به شیوع کرونا کمک کنیم.» کاربری هم نوشت: «این جوون برای این که دو دقیقه کارش زودتر انجام بشه، کاری کرد که ممکنه باعث به خطر افتادن جون خودش یا عزیزانش بشه.»