به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از اخبارک؛ ویلیامز قصد داشت به خاطر درد چشمش قطره مخصوص چشمی را که همیشه از آن استفاده می‌کرد را دوباره در چشمش بریزد. او با چشمانی بسته دستش را به سمت کیف خود دراز کرد و ظرف کوچک قطره چشم را برداشت. او یک بطری کوچک چسب ناخن هم در کیفش داشت تا ناخن‌های شکسته اش را درست کند. ویلیامز این دو بطری کوچک را با هم اشتباه گرفت و حادثه وحشتناکی رخ داد.

ویلیامز خیلی دیر متوجه اشتباه خود شد. او گفت: " کور شده بودم. قطره چسب در چشمم ریخته شده بود، من سعی کردم آن را پاک کنم. چشمانم را محکم بستم. شروع کردم چشمانم را با آب سرد می‌شستم و سعی کردم پلک هایم را از هم باز کنم، اما نتوانستم. "

ویلیامز چشمانش را در کاسه آب گذاشت که درکتر گفت این کار او تصمیم خوبی بوده است. همانطور که چشم پزشک در Beaumont Health در میشیگان گفت: "اگر هر چیزی را اشتباهی به چشم خود زدید، بهترین کار این است که چشم‌ها را با آب بشویید. یک بطری شیر یا ریختن آب روی چشم باعث درد و سوزش می‌شود، اما شما با این کار می‌توانید بینایی خود را حفظ کنید. "

ویلیامز به بیمارستان منتقل شد و در آنجا پزشکان لنز چشمش را که روی آن چسب ناخن بود برداشتند. پزشکان مجبور شدند قسمت بالایی پلک را برگردانند و بکشند تا لنز برداشته شود.

ویلیامز گفت که دیگر هرگز قطره‌های چشمی و چسب ناخن را در کیف خود نگه نمی‌دارد و احتمالاً دیگر از چسب ناخن استفاده نخواهد کرد.