به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش ام اس ان، زن اندونزیایی هنگام وارسی مزرعه ذرتش توسط مار پیتون غول پیکر بلعیده شد.

به گزارش واشنگتن پست ، نام این زن "واتیبا " بوده و در سواحل سولاوسی اندونزی زندگی می کرد.

در پی ناپدید شدن این زن ۱۰۰ نفر از روستائیان در جستجوی این زن بوده که با مار پیتونی برخورد کردند که شکمش به شدت متورم بوده است. روستائیان مار را کشته و زن مرده را درون شکم این حیوان پیدا کردند.

به گزارش رسانه های محلی دمپایی این زن در فاصله نزدیکی از مار پیدا شده بود.مارهای پیتون یکی از غول پیکر ترین مارهای جهان هستند که اغلب هنگام گرسنگی حتی به انسان نیز حمله کرده و با پیچیدن به دور بدن انسان و خرد کردن استخوان ها و خفگی قربانی را می بلعند.